Aktiviteter 2019

Kursus i udsætning af fuglevildt

Alle interesserede kan deltage.

Formål: Siden 2010 skal alle, der er ansvarlige for udsætning af mere end 100 stk. fjervildt, have gennemført et obligatorisk kursus i udsætning og fældefangst mm. Indhold:

På kurset gennemgås en række emner som er fastlagt af bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, i den udstrækning de har indflydelse på arbejdet med udsætning af fjervildt:

  • Relevant lovgivning omkring jagt og regulering, dyrevelfærd, dyre- og jagtetik samt natur- og miljøbeskyttelse.
  • Relevant lovgivning omkring brak og god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM).
  • Etiske regler vedrørende opdræt og udsætning af fuglevildt.
  • Markvildtets biologi, herunder vildtets krav til føde og dækning/ redeskjul i det åbne land.
  • Anvendelse af fælder og deres udformning og brug, herunder tilladelse til og brug af rævefælder.
  • Andre relevante regler under fødevare- og landbrugsstyrelsen.

Kurset afholdes d. 16. marts 2019, Nr. Esterbølle Skytteforening, Smedestræde 8, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, kl. 08.30 til kl. 16.30.

Tilmelding via DJ. kursusportal (kursusreolen-Jægerhåndværk.)

Tilmelding senest d. 3. marts 2019

Pris:

Medlem af DJ kr. 950,00

Ikke medlem kr. 1.750,00

Det er et samarbejde mellem Nordfyns jagtforening – Bogense Land og Strandjagtforening – Veflinge-Vigerslev Jagtforening og Danmarks Jægerforbund