Nordfyns Flugtskydnings Center

Foreningen blev stiftet den 26. marts 1991 af de daværende 7 Nordfynske Jagtforeninger fra Bogense og Søndersø kommune: Bogense og Omegns Jægerklub, Grindløse Jagtforening, Vigerslev Sogns Jagtforening, Veflinge Sogns Jagtforening, Hindevad- Hårslev Jagtforening, Særslev og omegns Jagtforening & Søndersø Jagtforening.

I dag består centeret af 3 foreninger da Veflinge og Vigerslev Jagtforening er sammenlagt til Veflinge-Vigerslev Jagtforening, - Bogense og Grindløse Jagtforening er sammenlagt til Bogense Land & Strandjagtforening og Særslev, Hårslev og Søndersø Jagtforening er sammenlagt til Nordfyns Jagtforening.

Du finder os på: Nabbevej 3, 5400 Bogense.

Ejerkredsen er: Nordfyns Jagtforening, Veflinge-Vigerslev Jagtforening, Bogense Land & Strandjagtforening

  • At dygtiggøre jagtinteresserede i behandling af haglvåben, navnlig med henblik på de sikkerhedsmæssige forhold.
  • Give undervisning og instruktion i forbindelse med flugtskydning til medlemmerne og jagttegnsaspiranter.
  • Afholde træningsskydninger samt forskellige præmie- og konkurrenceskydninger.
  • Skabe basis for fælles klubaktivitet og herigennem fremme interessen for ethvert jagtligt emne samt medvirke til en højnelse af jagtens etik.
  • Foreningen kan påtage sig andre opgaver med tilknytning til jagtudøvelse, f. eks hundearbejde.

Der er altid Flugtskydningsinstruktører tilstede på banen som til enhver tid er klar med en hjælpende hånd og et godt råd.